ALGEMENE VOORWAARDEN YOGINON.

Deelname aan de workshops, trainingen, behandelingen, yoga retreat en de zwangerschapsyoga van Yoginon betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 1. Over Yoga & Rebalance Centrum Yoginon.
  Yoginon is in 2012 opgericht door Manon de Jonge. Yoginon bevindt zich in het pand van Sportcentrum de Club, Industrieweg 10b, 1e verdieping 1566 JP Assendelft.
 2. Het postadres van Yoginon is; Impostmeester 11, 1566 HZ Assendelft
 3. Aanmelden
  Door het invullen en bevestigen van het contactformulier en het overmaken van het (les)geld ben je aangemeld en deelnemer bij Yoginon. Yoginon rekent geen inschrijfgeld voor workshops, trainingen, behandelingen, zwangerschapsyoga en het yoga retreat.
 4. Abonnementen
  De overeenkomst wordt voor de duur van de workshop, training, behandeling of zwangerschapsyoga aangegaan. Het lesgeld dient binnen 10 dagen na de factuurdatum betaald te zijn door overmaking op rekeningnummer: NL79 RABO 0160 0529 98 t.n.v. Yoginon. Wanneer je als deelnemer je betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Yoginon zich het recht voor u de toegang tot de les workshop of training te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Yoginon behoudt zich het recht voor het lesgeld tussentijds te verhogen en wijzigingen aan te brengen in de lestijden op het rooster. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 5. Overeenkomst workshop, training of behandeling opzeggen
  Afzeggen kan alleen via e-mail of WhatsApp 3 dagen voor de workshop of training. Na 3 dagen ben je 50% en na 24 uur ben je Yoginon het volledige (les)geld verschuldigd.

Afzeggen van een behandeling kan alleen via WhatsApp of telefonisch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling. Na 24 uur wordt het volledige bedrag voor de behandeling in rekening gebracht.

 1. Afmelden zwangerschapsyoga bij ziekte of andere afwezigheid
  Wanneer je bij een zwangerschapsyoga les niet aanwezig kan zijn door ziekte, vakantie of een andere reden, dan dien je je uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les of behandeling af te melden. De zwangerschapsyoga les kun je op een later tijdstip (binnen 2 maanden, anders vervalt deze les) inhalen.
 2. Openingstijden
  Yoginon is geopend op de door ons aangegeven tijden en is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens vakanties en in de zomerperiode kan er een aangepast rooster ingesteld worden. Het lesgeld voor de zwangerschapscursus is gebaseerd op het feit dat u voor 10 lessen betaalt. Dus ook tijdens de 2 of 3 weken zomervakantie. De exacte data van de zomerstop en aanpassingen op het rooster tijdens vakanties, zal op tijd bekent gemaakt worden in de studio en op de website.
 3. Hygiëneregels
  De yogastudio mag je niet met schoenen betreden en het dragen van schone sportkleding is vereist. Aangezien yoga beoefend wordt op blote voeten of sokken moet vanuit hygiënisch oogpunt, de yogamat na gebruik schoongemaakt worden met de aanwezige schoonmaakmiddelen. Wij verwachten dat je alle materialen in de studio naar behoren gebruikt en schoonhoudt. Schoenen, tassen en waardevolle spullen kun je, op eigen risico, opbergen in de kluisjes of in de kast in de gang.
 4. Afwezigheid docent(e)
  Indien de docent(e) een keer niet in staat is een les te verzorgen, zal er alles aan gedaan worden om een invaldocent te vinden. Indien dit niet lukt, zal je hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd. Deze gemiste les kun je op een andere dag inhalen. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 5. Aansprakelijkheid
  Yoginon is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Deelname aan de door Yoginon gegeven yogalessen, workshops, trainingen en behandelingen geschiedt op eigen risico. De kosten voortvloeiend uit enig letsel of ongeval worden geheel door de deelnemer gedragen. Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van yoga tot de mogelijkheden behoort.
  Yoginon stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van deelnemers en stelt deelnemers aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de yogastudio en/of inventaris van Yoginon.
 6. Nieuwsbrief
  Wanneer je een e-mailadres ingevuld hebt op het inschrijfformulier en aangegeven heeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, zal je maximaal tweemaal per maand een nieuwsbrief ontvangen. In deze nieuwsbrief kun je het laatste nieuws, mededelingen en informatie over het aanbod van Yoginon lezen. Het is altijd mogelijk om je weer uit te schrijven. Yoginon zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers nooit verkopen. Yoginon deelt gegevens alleen met derden met voorafgaande toestemming. Check hier hoe Mailchimp met de privacy van uw gegevens omgaat: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 7. Privacy
  Je persoonsgegevens, als deelnemer aan de yogalessen, workshops, trainingen, behandelingen en het yoga retreat (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en bij de zwangerschapsyoga tevens de uitgerekende bevallingsdatum) worden opgeslagen in een Excel bestand en de inschrijfformulieren worden digitaal opgeslagen op de computer van Yogadocent Manon de Jonge. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord en een AVG Virusscanner. Deze gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen/je te informeren over yogalessen, workshops, trainingen, behandelingen en het yoga retreat zolang je deelname loopt.
 8. Uitzonderingen
  Yoginon beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet in voorzien.

Annuleringsvoorwaarden Workshop:
Je dient het annuleren van een workshop of training altijd per mail of WhatsApp door te geven. De annulering is pas rond, wanneer je ook daadwerkelijk een bevestiging van Yoginon hebt ontvangen. Let hierop!
Een geboekte workshop kun je tot 3 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. Annuleer je binnen 3 dagen voor aanvang van de workshop, dan ben je het volledige bedrag aan Yoginon verschuldigd.

Annuleringsvoorwaarden yoga retreat:

 • Kosteloos annuleren kan tot 1 augustus 2018
 • Bij annulering na 1 augustus 2018 wordt 20% in rekening gebracht
 • Bij annulering na  31 augustus 2018 wordt 40% in rekening gebracht
 • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de yogaweek (vanaf 14 september 2018) wordt 100% in rekening gebracht
 • Om onplezierige financiële verrassingen te voorkomen zou je een annuleringsverzekering kunnen afsluiten.

Annuleren door Yoginon
Bij onverhoopte annulering van een workshop, training, yoga retreat, zwangerschapsyoga les of behandeling door Yoginon wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, wordt de betaling per omgaande en volledig teruggestort.